Dream on...

Posted by Joobal Studio Concept : 2010. 7. 30. 17:11

NIKON D700 | Manual | Spot | 1/400sec | F/1.4 | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2010:07:29 21:07:40


NIKON D700 | Manual | Spot | 1/640sec | F/1.4 | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2010:07:29 21:13:42


NIKON D700 | Manual | Spot | 1/500sec | F/1.4 | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2010:07:29 21:16:34


NIKON D700 | Manual | Spot | 1/500sec | F/1.4 | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2010:07:29 21:24:14


NIKON D700 | Manual | Spot | 1/500sec | F/1.4 | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2010:07:29 21:30:48


NIKON D700 | Manual | Spot | 1/500sec | F/1.4 | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2010:07:29 21:34:21


NIKON D700 | Manual | Spot | 1/500sec | F/1.4 | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2010:07:29 21:34:39

NIKON D700 | Manual | Spot | 1/500sec | F/1.4 | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2010:07:29 21:31:46


Sing with me...
If it's just for today...
Maybe tomorrow...
The good lord will take you away...

나와 함께 노래해요...
오늘 하루를 위한 노래일지라도...
어쩌면 내일...
하느님께서 당신을 데려갈지 몰라도...


모델 김지민

365degrees에서...

'Studio Concept' 카테고리의 다른 글

비니...  (0) 2010.08.25
Lovely.... SeA....  (0) 2010.08.25
Dream on...  (1) 2010.07.30
보케속에....  (1) 2010.07.25
넘 이쁜....^^  (0) 2010.07.25
REAL PROFESSIONAL  (0) 2010.07.25

댓글을 달아 주세요

  1. 2010.08.11 08:13  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비밀댓글입니다

 «이전 1 ··· 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ··· 401  다음»